Udrustet til kulturmøder på studiet

I et stadigt mere multikulturelt og multireligiøst samfund er det afgørende, at vi udruster kristne studerende til at gå ind i relationer og kulturmøder med deres medstuderende.

Kristian Nakskov Kappel. Fotograf: Jens Jørgen Jensen

Kristian Nakskov Kappel er uddannet Cand. Theol og ansat som Studentersekretær i KFS hvor han arbejder med videregående studerende øst for Storebælt. Han har sin gang i Byens Valgmenighed.

Da jeg i 2010 læste på Fuller Theological Seminary i Los Angeles, var en af de ting, der virkelig fascinerede mig : forskelligheden. Det var en intens oplevelse at leve i en by, som helt ind i sit DNA er multikulturel og multireligiøs.

Alene på mit studiested var der 110 forskellige kirkelige traditioner og 70 nationaliteter repræsenteret. Det betød, at jeg pludselig skulle forholde mig til en masse ting, jeg aldrig havde tænkt over før, og det gjorde noget godt ved mig. Jeg blev mindre naiv, mere ydmyg, men også mere rodfæstet. 

Selvom der er langt fra Los Angeles til en dansk virkelighed, er vi i de her år godt på vej mod det multikulturelle og multireligiøse samfund. I det mindste i de større byer. Et sted, hvor det mærkes med stor kraft, er på universiteter og videregående uddannelser.

Det kan blive til en overudfordring for unge kristne

Det betyder altså, at når jeg træder ind af døren på min nye uddannelse, må jeg være forberedt på at støde ind i kulturer og verdensforståelser, som er meget anderledes end min egen. Mødet med andre studerende, som taler for en radikal sekularisme, islamisme, vestlig buddhisme eller ideologisk relativisme kan være ekstremt udfordrende. Den udfordring kan være virkelig sund, for det tvinger mig til at forholde mig til mit eget fundament. Men for en studerende, som står alene med en kristen verdensforståelse, kan det nemt blive til en overudfordring, som gør at han eller hun kommer til, at gemme sin tro og overbevisning væk på studiet eller kommer til, at gå rundt med en unødvendig tvivl på eget fundament. 

Det er en af grundene til, at vi i KFS gør så meget for at skabe fællesskab og platforme for samtaler om tro på studiesteder og indenfor de forskellige fagområder. Fordi det er helt nødvendigt for det gode og frugtbare kultur- og religionsmøde.

Tre vigtige trin 

Jeg vil gerne dele tre helt konkrete ting, som jeg oplever er afgørende for det gode kulturmøde, hvor både kærligheden, åbenheden og tilliden til mit eget fundament er i behold :

1. Bøn

Det første er at få bønnen med ud på studiet. Jeg er selv midt i en gen-forståelse af, hvad bøn er og betyder. Her går det mere og mere op for mig, hvor afgørende bønnen som relation er. At jeg beder for mit studie og på mit studie betyder, at jeg ikke sætter min relation til Gud på pause, når jeg er på studiet. Det handler ikke om at nedkalde Guds nærvær over min studiegruppe eller kantine. Han er der allerede. Men jeg må selv blive nærværende. Det bliver jeg i bøn.

Derudover ser jeg bønnen som en kampplads, hvor jeg kan bede om at Guds rige, i ånd og kraft, må vinde Territorium på mit studie, og at jeg må få mod til, at være en del af det.

2. Faglighed og tro

For det andet er det afgørende at finde frem til en sammenhæng og en synergi mellem faglighed og tro, så der ikke opstår to forskellige rum, som ikke hænger sammen.

At lave den kobling er et stykke arbejde, som bedst gøres i fællesskab med andre kristne indenfor samme faglighed som mig selv. Derfor er der så stor værdi i at have et kristent fag-netværk og studiestedsgruppe.

Når Kristne Medicinere holder en hel lejr med temaet ”aktiv dødshjælp”, gør de noget, som ingen kirke er i stand til. Når CBS Christians mødes og debatterer ”Is Greed Good”, eller når KFS på Lærerseminariet debatterer pædagogik og forholdet mellem religionsundervisningen og min egen tro, sker der noget som er helt afgørende som grundlag for den kompetente samtale med andre kulturer og overbevisninger.

3. Studielivsengagement

De to ovenstående punkter er reelt en slags grundlag for det tredje punkt. Jeg drømmer om, at alle studerende må få lov til at møde, og blive udfordret af, den kristne tro og verdensforståelse i løbet af deres studietid og få en mulighed for - hvis de ønsker det - selv at finde ind i en relation til Gud. Hvis det på nogen måde skal lykkes, må kristne studerende være til stede og engagere sig i deres medstuderende og studiesteder. Når det sker, opstår der altid spændende og frugtbare møder mellem mennesker og overbevisninger. ■