Vejledning til online børnekirke på Zoom

Heid Svendsen er børne- og familiemedarbejder i Byens Valgmenighed, hvor hun under den første corona lockdown i foråret samlede en del erfaringer med online børnekirke på Zoom. Erfaringerne er nu samlet i denne vejledning.

Der er et par fordele ved at bruge Zoom, frem for producerede videoklip:

Inden du går i gang

Forslag til program

Velkommen og opstartsleg
”Find ting i dit hus”. Bed børnene finde 4 forskellige ting -en ting ad gangen. Gerne noget der passer til dagens emne eller Bibelhistorie. Tilpas det børnenes alder. F.eks. ”Find en fisk” eller ”Find noget der lever i vand”. OBS: Det er af stor betydning for børnene, at du her nævner deres navn og anerkender, at de har fundet noget, når de kommer tilbage. Det tager lidt tid, men det er godt givet ud i forhold til børnenes følelse af at være med og være blevet set. Gå ikke så meget op i, hvem der kom først.

Introducer kort dagens emne
Gerne med noget visuelt eller med noget, som du synes er spændende, og I sammen skal finde ud af eller høre mere om.

En sang
Brug sange fra YouTube via ”Share screen” funktionen (Husk at sætte kryds ved ”Share computer sound” og ”Optimize Screen Sharing for Video Clip” i bunden inden du deler skærmen). Det behøver ikke at være en sang med relation til emnet. Det er vigtigere i denne kontekst, at det er sjove fagter eller en sjov musikvideo.

Forslag til sange:

Fortæl Bibelhistorien
Brug f.eks. Duplo eller vis billeder der passer (Share Screen og hav et Power Point parat. Find f.eks. billder her: https://www.freebibleimages.org/ eller køb hos Hoved-Hjerte-Hænder-materiale hos https://www.bornogtro.dk/). Man kan også godt vise en lille film, men den skal være kort. Ellers mister børnene interessen meget hurtigt. Hvis man er flere ledere på, kan det sagtens lade sig gøre, at en anden fortæller historien. Husk her at sætte Videospottet på den der taler og at give dem en Co-host rolle, hvis de skal kunne dele deres skærm for at vise billeder.

Slå kort pointen fast
F.eks. ved at lære et Bibelvers udenad. Lav gerne fagter til, så er børnene med. Hvad kan børnene bruge det til her og nu?

Bøn
Hav også her ting med, man kan bede ud fra. F.eks. en gaffel=tak for mad, et hus=tak for hvor vi bor, et hjerte=bed for dem vi holder af osv. Hav f.eks. en pose med tingene i. Stik hånden ned i posen. Tænd for en af børnenes mikrofoner og bed dem sige stop. Tag den ting op du finder og snak med barnet om, hvad tingen minder om, og hvad man så kan bede om.

Til allersidst sidst siger jeg farvel, men giver mulighed for at man kan blive hængende, hvis man har noget man gerne vil fortælle mig eller vise mig. Det er der altid nogen der har.

Andre ideer

Alt efter hvor meget tid der er og efter børnenes interesse:

Familieversion

Vær særligt opmærksom på

Vær ikke bange for at lukke en god ide ned igen, når børnene mister interessen. Det betyder ikke, at det har været en dårlig ide, men bare at der skal ske noget nyt.

Man kan blive forstyrret af, at man kan se, at nogen søskende begynder at stikke til hinanden, eller at nogen ser ud som om, de ikke hører efter. Nogen kan bare godt lide at dimse med noget, mens de lytter, og det kan se irriterende ud på en skærm. Men prøv at abstrahere fra det (kommenter selvfølgelig på det, hvis det bliver for voldsomt eller tag fat i forældrene efterfølgende) men ellers hav tillid til, at de hører det, de skal høre.

Særligt i forhold til Zoom:

Slå fra at man kan tegne på skærmen, når der bliver vist noget. Det hedder ”Annotation”. Ellers bliver det hele tiden en forstyrrelse, da det er fristende at gøre, selvom man får at vide, at man skal lade være.

Det er en god ide at opfordre børnene til at have skærmen sat til ”Speaker View”, når du skal have deres fulde opmærksomhed (f.eks. når du skal fortælle Bibelhistorie), så de har dig og det du vil vise dem på det meste at skærmen. Det har en god effekt at være på ”Gallery View” til start og slut eller ved nogle lege (f.eks. legen hvor de skal hente noget) så børnene har mulighed for at se hinanden. Det fremmer fællesskabsfølelsen og relationen mellem børnene.

”Spotlight Video” er også en god funktion at kunne. Den ligger i de tre prikker, der er ud for hver enkelt deltagers billede. Hvis man er på Gallery View, får den skærm, der er spotlightet en lysegrøn kant rundt om sin skærm. Hvis man er på Speaker View, vil den spotlightede skærm fylde hele skærmen. Hvis der ikke er nogen, der er spotlightet, vil den hoppe rundt til den deltager, hvor der kommer lyd fra. Hvis et barn kommer til at tænde sin mikrofon eller kommer ind i mødet midt i det hele med sin mikrofon tændt, så rykker det store billede over på barnet. Det kan være meget forvirrende for alle de deltagende. Derfor er det godt, at have sin eget billede spotlightet det meste af tiden. Hvis der er en anden, der skal fortælle noget, kan man nemt spotlighte en anden. Hvis man er flere ledere på, er det en god ide, at der er en, der har opgaven med at rykke spotlight rundt.

Sluk for alles mikrofoner, når du går i gang. Ellers er der alt for meget larm. Det kan føles lidt grænseoverskridende, men det er nødvendigt, for at børnene kan have fokus det rigtige sted.

Tænd f.eks. for mikrofoner, hvis der skal jubles og sluk så igen, når du vil sige noget.

Tænd individuelt for mikrofonerne, når børnene skal fortælle noget og sluk så igen, når de er færdige.

Hvis man ikke er helt inde i hvordan Zoom virker, den det være en fordel at være flere på ledere på til at styre det tekniske. Men det kan også sagtens lade sig gøre ene mand.

Sikkerhed:

Brug venterum og luk børnene ind til børnekirke herfra. Skulle der dukke nogen op, der er ude på at sabotere eller dele/lave ting, som ikke er for børn, så kan de smides ud. Og fordi der er venterum, hvor du aktivt skal lukke folk ind, så kan de ikke selv komme ind igen.

Man kan evt. opfordre forældrene til at ændre navnet på skærmen, så man ved hvem de er. Nogen børn kan ikke lide at se sig selv på skærmen og vil helst have kameraet slukket. Her er det rart at vide, hvem der er bag den sorte skærm.

Lav nyt link hver gang. Jo længere tid et link ligger offentligt, jo højere chance er der for, at det bliver fundet af folk, som vi ikke ønsker skal finde det.

Hent vejledningen i printvenlig version

Har du spørgsmål til børnekirke på Zoom, er du velkommen til at kontakte Heidi på heidi@byensvalgmenighed.dk eller 21919794.