Sådan hjælper du børn med at tage sproget til sig

Randi Holm Christiansen er socialpædagogisk diakon og arbejder til daglig i en integreret daginstitution, hvor hun har været sprogansvarlig i de sidste 8 år.

Hvem er Randi Holm Christiansen?

Randi Holm Christiansen er socialpædagogisk diakon og arbejder til daglig i en integreret daginstitution, hvor hun har været sprogansvarlig i de sidste 8 år.

Hun har i mange år været interesseret i, hvordan sprog tilegnes: hvad der kan gøres for at fremme sproglig forståelse for det almindelige barn, sprogudfordrede børn og flersprogede børn.

Randi bor i Nordsjælland med sine to teenagebørn og mand.

Hvilket foredrag tilbyder Randi?

Randi tilbyder et fagkompetent foredrag:

Book Randi

Læs mere om foredraget her:

Børns sprogtilegnelse

I dette foredrag vil I blive klogere på, hvordan børn tilegner sig sprog samt hvilken betydning sproget og det at kommunikere har.

Hvordan man kan fremme mulighederne for at det enkelte barn eller en børnegruppe kan tilegne sig sproget?

Lær hvordan deres sprog kan udvides, for derigennem at skærpe deres nysgerrighed og forståelse af dem selv og livet omkring dem.

Randi deler ud af sin store viden og erfaring på området.

Foredraget er relevant for forældre til førskolebørn og børn i indskolingen, klubledere og pædagogisk personale.

Book Randi

Priser

Honorar pr. foredrag: fra 800 kr.

Udover honoraret betales transport efter statens takst.

Honorar, samt betingelser og aftaler om fx aflysninger, aftales direkte med foredragsholderen.

Se hele foredragskataloget