Børn i Pluralisme

Projektgruppen "Børn i Pluralisme" tilbyder ressourcer til forældre. Håbet er, at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet. Målet er, at give børn og unge frimodighed til at deltage og bidrage i de pluralistisk-sekulære hverdagssammenhænge, som de indgår i.

Artikelsamling

7 artikler til forældre - og andre voksne, som skal inspirere og hjælpe børn og unge til at leve i et sekulært-pluralistisk samfund.

Hent artiklerne som PDF her.

Studiehæfte

“Børn i Pluralisme – En robust barnetro i en turbulent tidsalder” er et studiehæfte til forældre, som kan bruges i grupper, som kursus eller derhjemme. Formålet er, at give forældre en hjælpende hånd til at gøre hjemmet og familien til et rum, hvor børnene kan dannes med en robust, kristen tro. En tro, som de kan tage med sig og bringe i spil i deres mangfoldige og ofte turbulente hverdag – i skole og fritid, blandt kammerater og i den digitale verden. 

Køb studiehæftet hos Novia.dk

Foredragskatalog

Projektgruppen tilbyder forskellige foredrag.

Læs mere og book et foredrag her.

Blog

Bloggen "Barn af himmel – barn af jord" handler om at være barn og familie i pluralisme – at leve i spændingsfeltet mellem himmel og jord. Mellem Guds vision for livet og den kultur og tid, vi er en del af. Hvordan er vi familie i den spænding? Hvordan opdrager vi børn til at leve i og med spændingen? Hvordan hjælper vi og støtter i kirken?

Følg bloggen her.

Deltag gerne med dine kommentarer under de enkelte indlæg eller i snakken på den tilhørende facebookgruppe "Børn i pluralisme".

Om projektgruppen

Projektet "Børn i Pluralisme" blev søsat i slutningen af 2016 med det formål at hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn og unge til at leve i et pluralistisk-sekulært samfund. 

Projektgruppen har - blandt andet via spørgeundersøgelse blandt unge fra kristne hjem - en bekræftet fornemmelse af, at det adresserer en vigtig og påtrængende problemstilling for mange kristne forældre. 

Som afrunding på projektgruppens arbejde, blev der afholdt en inspirationsdag for lønnede og ulønnede medarbejdere i kirkeligt børne- og familiearbejde, præster m.fl. Her blev alle ressourcerne præsenteret og deltagerne blev involveret i at se udfordringer og muligheder i vores samtid. På dagen blev der taget initiativ til at oprette en blog med det formål at forsætte dialog og debat om dette vigtige tema!

Projektgruppen
Kristent Pædagogisk Institut (KPI) - Carsten Hjorth Pedersen
Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) - Lars Larsen
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) - Steen Møller Laursen
Helsyn (teologi-bureau) - Andreas Østerlund Nielsen
Børne- og UngdomsOase (BUO) - Merete Holm Dalsgaard

Bloggens forfattere
Thilde Moskjær Kofod, mor til 3 og leder af børne- og juniorkirken i Borgerkirken, Silkeborg
Carsten Hjorth Pedersen, far til 3 voksne børn, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut
Merete Dalsgaard, mor til 4 og projektleder af Børne- og UngdomsOases familiearbejde