Online kvalitetstid

Hjemme hos Jesper Hansen og hans kone Sara er der regler for brugen af de apps, som findes på familiens iPad. Sara og Jesper bor i Karlslunde og har to børn, Johanne på 4 og Gustav på 7, og de er alle brugere af husstandens iPads. Men brugen af de "tomme" spil, som ikke giver børnene noget at arbejde med, er der begrænsning på. I stedet er familiens iPads fyldt op med gode kvalitetsspil og programmer, som børnene må bruge alt det, de vil.

Modelfoto

Digitale medier og forældre

Mange forældre opfatter brugen af digitale medier som et godt ”barnepige”-redskab, men at brugen bør begrænses, fordi man egentlig ”bør have dårlig samvittighed”, hvis man lader det tage overhånd. Der er altså en disharmoni imellem brugen af de digitale medier og af forældrenes opfattelse, forklarer Jesper.

Han opfordrer til, at man forsøger at forstå børnekulturen.

Børn knytter sig til medier emotionelt, og derfor kan man ikke bare negligere børns brug af digitale medier. Børn kan ikke adskille det digitale og det analoge, som vi forældre kan, forklarer Jesper.

Den digitale tidsalder

Jesper Hansen fortæller, at ”generation 1994” og opefter kaldes ”digitalt indfødte’.

Vi, der er født før 1994, kender jo tiden, før de digitale medier kom til at fylde. Men børn født efter 1994 kan ikke adskille det digitale fra det analoge. Forældre vil gerne have børnene ud i den friske luft, så de kan lege noget ”rigtig leg”, men for børnene er leg med iPad’en lige så godt som al mulig anden leg, siger Jesper Hansen. Alting var meget bedre, da man kun legede med legoklodser. Men man glemmer bare, at ens egen far altså også sad og læste avis og heller ikke altid var nærværende.

For børnene er der kun én verden

I Jespers arbejde med undervisning oplever han ofte den holdning, at de digitale medier er et egocentrisk og asocialt værktøj. Jesper forklarer derfor de studerende hvilken betydning, digitale medier har for børn og unge.

Leg med Lego kan være godt, men kaster barnet med klodserne for at skabe konflikter, så skal legen jo begrænses. Spiller barnet et spil på sin IPad, hvor det bare gælder om at trykke løs på en tast (den slags spil er der mange af), så ville jeg også begrænse brugen af dette spil, fastslår Jesper og understreger, at spil, som indeholder kreative eller kooperative processer, giver rigtig god mening at fordybe sig i. Forældre vurderer ofte, hvor lang tid, barnet må bruge sin iPad. Men i stedet for at tænke ”hvor meget” skal man hellere tænke ”til hvad”.

Dårlige spil er spild af tid

Desværre er der -  specielt på iPads - en masse billige apps af dårlig kvalitet, forklarer Jesper og sammenligner det med, når reolen fyldes med billigt legetøj fra McDonalds.

Så hellere fylde gode bøger og godt legetøj på reolen. På samme måde er det med indholdet på barnets iPad. Kvalitet i digitale medier giver børnene mulighed for at udtrykke sig, skabe noget, udvide deres forståelse af sig selv, verden og det fællesskab, de er en del af. Børn har godt af at være med til at skabe noget og at være en aktiv producent og ikke en passiv konsument, fastslår Jesper. 

Hvad gør man med de større børn?

Udelukkende at fokusere på forbud overfor børnene kan være et skråplan. Medierne er konstant under forandring, og vi vil derfor altid vil være bagefter, hvis vi udelukkende anvender en forbudsreaktion. I stedet skal vi give vores børn kompetence til at anvende de digitale medier hensigtsmæssigt, siger Jesper.

For børnene er der kun én verden, og det er meningsfuldt at kunne forstå den, hvis man vil navigere i den.

"Hvad har du lavet på nettet i dag, mit barn?"

Jespers råd er, at vi skal italesætte brugen af de digitale medier og være sammen med vores børn om medierne uanset deres alder.

- Det kan godt være, at de teknisk kender til alle sociale mediesider, men de er ikke livsduelige i, hvordan relationer fungerer. Som forældre har vi jo en større indsigt. Så spørg dit barn: ”Hvad har du lavet på nettet i dag?”, omtal nettet og de digitale medier og lav ting sammen med dem på nettet. Det skal ikke kun være børnenes land, men man skal også gå med som forældre, er Jespers råd.

Hvad gør det ved familielivet?

Et bud er, at man som forældre er online på samme måde, som når man læser bog eller har folk på besøg.

Det er ikke nødvendigvis godt for familielivet, at man tjekker Facebook hver 5. minut på sin telefon, men det er jo okay at læse en bog derhjemme i sofaen. På samme måde kan man sætte sig i sofaen og gå på de sociale medier på den måde. Men omvendt skal det jo heller ikke være så firkantet, at man ikke kan svare på en besked, der lige popper op uden at tro, at det så ødelægger familielivet, siger Jesper.

Nye medier kommer altid i stormvejr

Når et nyt medie opstår, kritiseres det ofte voldsomt. En dansk medieforsker, Kirsten Drotner, kalder fænomenet for ”mediepanik”, da det ikke er mediet, der er problemet, men da det er en kamp mellem den herskende og den opvoksende generation<s>.</s>

Dette mediebegreb hjælper os til at forstå, at sådan var det også tidligere, forklarer Jesper.

Børne- og ungdomslitteraturen har også undergået samme kritik. Bøger med Pippi Langstrømpe blev opfattet som skadeligt for barnets moral, så jeg tænker, at vi om 20 år vil opleve, at det ikke længere er så problematisk, som det ser ud nu. Selvfølgelig kan tingene tage overhånd, men for den almindelige familie i tidens Danmark, så er jeg ikke så bekymret, slutter Jesper.