Lokalforeningsmanual

En ressource til lokalforeninger i Børne- og UngdomsOase med råd og vejledning til foreningsarbejdet.

Til lokalforeninger i BUO

Her kan I finde information om tilskudsmuligheder og viden om hvad I, som lokalforening, kan bruge Børne- og UngdomsOase til. Undervejs finder I skabeloner til aktivitetsrapport og årsregnskab samt en tjekliste til lokalforeningen. Hvis I ikke finder, hvad I har brug for, er I altid velkomne til at kontakte BUO’s foreningskonsulent. Det gælder også hvis I ønsker sparring på bestyrelsesarbejdet, økonomistyringen eller ledelse af frivillige. Vi vil altid gerne hjælpe.

Læs guiden her

Lokalforeningsmanual til lokalforeninger i BUO

Bliv lokalforening i BUO

En lokalforening i BUO er en forening med et lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. BUO’s lokalforeninger bærer med på BUO’s vision om at børn og unge må møde Gud, blive en del af en lokal menighed samt blive udrustet til og sendt i mission.

Jeg vil gerne hjælpe jer igennem opstartsfasen som lokalforening i BUO. Denne guide leder jer igennem de fire trin, som er nødvendige for at oprette og drive en lokalforening. I må altid tage kontakt til mig med spørgsmål undervejs.

Læs guiden her

Bliv lokalforening i BUO