Lovsang sammen med børn

Sara Dahlmann er leder af børnekirken i Aarhus Valgmenighed og har lang erfaring som lovsangsleder for både børn og voksne. Hun deler her sine tanker om børn og lovsang .

Sara Dahlmann skriver i artiklen tanker om børn og lovsang. Fotograf: Jesper Rais

Jeg elsker at lovsynge sammen med børn. Her er mere KROP, og flere RÅB og enkle, sande udsagn om Gud. Her kan man ha’ det sjovt og være alvorlig for Guds ansigt. Det har jeg brug for.

Meningen med lovsang

”En veninde fortalte mig om børnene på Cuba : De danser vidunderligt, men de er aldrig blevet undervist i dans. De iagttager, når bedstefar og mor danser fredag aften – de hører musikken, de oplever meningen med dansen, og så øver de sig i hjørnet. Dansen sidder i kroppen på dem og skal ikke tillæres senere. 

Et meget godt billede at bruge i forhold til børn og lovsang. Før vi trækker børnene op foran og laver fagtesange og synes, de er søde… så lad dem opleve mor og far og unge mennesker, der priser Gud med deres sang og af hele deres hjerte. Så lærer de, at i lovsangen og tilbedelsen af Gud sker der noget vigtigt og måske lidt mystisk, som kunne være spændende at være en del af. 

Enkelt, men ikke nødvendigvis barnagtigt 

Det er også vigtigt at give børnene sange, som giver mening. Ord skaber noget, minder os om, hvem Gud er. Lad ordene være ligefremme og forståelige. Humor er godt, men børnelovsange behøver ikke være fjollede. Brug billeder : Gud er som en borg, som en løvemor, som en vind. Eller som en konge på knæ for sin tjener. 

I vores kirke stiller vi altid små vimpler frem, som de yngre børn bruger i lovsangen. Så kan man være en del af lovsangen, også uden ord. 

At lovsynge sammen med børn

Når du synger lovsang med børn, så led konkret : Nu er vi stille et øjeblik, nu løfter vi vores hænder foran for at tage imod Gud Helligånd, osv. Vær selv tilstede og i forventning til, at Gud er nær. Børn mærker tydeligt, hvis du bare gør noget for deres skyld. Du går foran.  

Børn behøver ikke den lange opvarmning til at lovsynge, så det behøver ikke altid vare så længe. Nogle børn elsker at stå på scene og at lave fagter til sange, andre 

bryder sig ikke om det. Lad os være frimodige, men respektfulde i forhold til børnenes personligheder og deres vandring med Gud. 

At inspireres af børnenes lovsang

Jeg besluttede for mange år siden, at jeg måtte lære at lade børnelovsangene være lige så ”gyldige” for mig som lovsangen med voksne. Med 4 børn er det blevet til mange års lovsang i “mini-kirke”.

Måske er det derfor, jeg elsker at lovsynge sammen med børn. Her er mere KROP, og flere RÅB og enkle, sande udsagn om Gud. Her kan man ha’ det sjovt og være alvorlig for Guds ansigt. Det har jeg brug for. ■

Børnesang: Sådan er min Gud

Til vores gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed har vi den seneste tid brugt denne sang som ”familielovsang”. Den bruger billeder på Gud, som både børn og voksne forstår.