Kan de bestemme sig?

Skal man virkelig høre sandheden fra børn og fulde mennesker, som ordsproget lyder? Og møder børn overhovedet etiske dilemmaer i deres hverdag? I foråret arrangerede Børne- og UngdomsOase et Etisk Råd for børn, hvor børnene blev bedt om at tage stilling til 7 forskellige etiske dilemmaer.

Børne- og UngdomsOase har samlet fem børn i Odder til en udgave af Etisk Råd i børnehøjde.

”Så må de bestemme sig” udbryder Mathias, uden at vide, at han med sit udsagn, har fat i noget helt centralt. Det, er lige netop problemet, når etiske dilemmaer bliver taget op. Det er vanskeligt at bestemme sig, fordi debatemner sjældent er sort/hvide og flere faktorer spiller ind.

På en kold dag i marts har jeg sat 5 skolebørn stævne for netop at tale om etik. En snak om små og store dilemmaer i hverdagen, som måske giver nogle perspektiver, voksne ikke ville komme frem til. Håbet er i hvert fald, at børnenes refleksioner kan sætte gang i en proces både i dem og os andre.

Efter gudstjeneste og kirkefrokost med hotdog på menuen, er vi klar. Bevæbnet med Duplo, en stor pose penge og en masse andre ting, går jeg ovenpå sammen med børnene. ”Hvor skal vi sidde?”, ”Jeg ved godt lidt om, hvad vi skal snakke om”, ”Min far kender godt dig”.  Jeg tænker: ”Frimodige børn, tavshed bliver ikke noget problem, snarere det modsatte”. Alberte indvender: ”Det er jo dumt at snakke oven i hinanden” så vi vælger en Duplo-mand som en slags mikrofon. Når man har ham, har man taleret og vi andre lytter.

Kameramanden rigger til, men børnene lader sig ikke forstyrre af, at han kravler rundt og tager billeder. De bliver hurtigt optagede af emner som ulighed i verden, skærmtid derhjemme, fordeling af penge i et velfærdssamfund og ensomhed. Gilbert ved godt, at man skal have tilladelse til at tage billeder. ”Ellers bliver vi sure” siger han, mens han peger på kameramanden, og ja, så simpelt er det, ellers bliver vi sure.

Mens Duplo-figurer, posen med penge og mange andre ting bytter plads på bordet imellem os, bliver jeg klar over børnenes engagement. De følger med i hvert enkelt dilemma og har ikke brug for lang betænkningstid. Duplo-manden bliver sendt på kryds og tværs. ”Det er okay at de voksne bestemmer noget, selvom det er irriterende” siger Elisabeth, da vi snakker om skærmtid derhjemme. Flere af børnene er enige. ”De må bestemme, men de skal til gængæld sige til i god tid, når skærmen skal slukkes. Man skal have et ordentligt udgangspunkt, man kan regne med”, siger Mathias, mens Duplo-manden tramper hårdt i bordet for at understrege pointen.

Helt så entydige er børnenes svar ikke, da solens stråler rammer den store pose penge og rækken af Duplo-figurer på bordet. Måske fordi det er et lidt sværere dilemma end det foregående. Hvordan skal politikerne fordele pengene i Danmark? Vuggestuebarnet bliver hurtigt placeret først i rækken ”For det er jo synd, hvis hun ikke får lov at leve så længe” siger Frida. Den gamle på plejehjemmet bliver flyttet lidt frem og tilbage. ”Han har jo levet, kan man sige” indvender ét af børnene, mens Mathias tænker højt: Han har jo ret meget brug for hjælp, så medmindre det ser meget stramt ud, må han hellere få nogen penge”. Vi debatterer lidt frem og tilbage om biblioteker, veje og skat. Det er svært at lave en række, som alle er tilfredse med, for der er jo brug for penge til alle aldersgrupper.

Uligheden i verden bliver konkretiseret med to billeder: En afrikansk dreng og en dansk pige. ”Man kan jo ikke gøre for, hvor man er født” siger Alberte, ”men det er synd for drengen, at han er fattig”. Gilbert fortæller om deres fadderbarn i Uganda og børnene har alle bud på, hvordan vi kan hjælpe fattige børn. De nævner både indsamlinger i Danmark og at der skal være flere børnehjem i Afrika. Jeg tænker stolt at her sidder, godt nok en lille procentdel, af Danmarks børn, men de ved, at skal der udlignes noget, er det dem, der må ofre lidt af deres.

Tre dilemmaer senere siger jeg tak, fordi de ville dele deres tanker med mig. Børnene går ned af trappen for at finde deres forældre, og jeg tænker ”Fra børn og fulde folk…”. Flere af dilemmaerne gav anledning til at reflektere over, hvad børn kan bidrage med, og hvordan de formår at spejle voksnes meninger og handlinger. Selvom vores samling ikke var helt så farverig, som sidste søndags fastelavnsfest, blev det malerplettede loftrum alligevel rammen om en sjov og ærlig snak. Børnene har en mening om store og små ting, og de vil gerne høres.

Børne- og UngdomsOase har samlet fem børn i Odder til en udgave af Etisk Råd i børnehøjde. Her blev børnene bedt om at tage stilling til 7 forskellige etiske problemstillinger. Formålet med dagen, var at sætte fokus på etik, men i en form, hvor børn også forstår vigtigheden af at kunne diskutere dilemmaer med mange nuancer.