Glimt fra Fyns Valgmenighed

Børnene tager imod det med det samme – ingen hindringer. Læs om Fyns Valgmenigheds fokus på bøn og Helligånden i børne- og familiearbejdet.

Merete Dalsgaard skriver om Fyns Valgmenigheds erfaringer omkring Børn og Helligånden. På fotoet ses børn fra menigheden. Fotograf: Emilie Bak Toldam.

I Fyns Valgmenighed  er der 110 medlemmer. Heraf er 53 børn.

Børnekirken  er opdelt i ”Builders”  (4.–6. kl.), ”Rødderne”  (5 år–3. kl.) og ”Spirerne” (2–4 år).

Børneklubben  ”Vejen” er fra 2. til 6. klasse.

Heidi Hågensen, formand for BUO Fyn fortæller :

Bøn og Helligånd, som en naturlig del af hverdagen, har gennem længere tid været en del af dagsordenen i Fyns Valgmenighed i arbejdet med børn og familier. Helligånden gør Gud levende for os i dag og udruster os til, at leve som Hans disciple i hverdagen - derfor er det vigtigt.

For et års tid siden havde vi besøg af Christina Leinum (præst i Birkebjergkirken, Næstved, red.), som underviste i børn og åndelighed. En god og opmuntrende dag, hvor vi fik hørt om og oplevet, hvordan

Gud taler til og gennem børn. Vi blev mindet om, at vi skal være bedre til, at give plads til dette i børnekirken. Også en opmuntring til os som forældre, til at føle os mere naturlige med Helligånden i vores eget liv. 

I efteråret tog jeg, sammen med 5 børneledere fra vores kirke, afsted til kirken St. Pauls Ealing i London. Vi blev inspireret af den naturlighed, der var omkring Helligånden i arbejdet med børnene. Til alle møder bad de Helligånden om at komme. Gennem lovsangen inviterede de Helligånden til at komme. Børnene blev opmuntret til at åbne deres hænder for Hel-

ligånden. Deres børnekirkeprogram var meget enkelt, de brugte bare at læse op fra Bibelen og bad så Helligånden om at tale til dem gennem Bibelen. 

Den naturlige og hyppige italesættelse af Helligånden var noget, vi alle lagde mærke til og havde lyst til, at tage med hjem til egen kirke. Men vi blev også mindet om betydningen af, at vi voksne selv har et naturligt forhold til Helligånden. Forudsætningen for at kunne lede børnene er, at det begynder i vores eget personlige liv med Gud !

Det seneste år har været en rejse, hvor vores opmærksomhed på, at italesætte Helligånden naturligt og hyppigt i arbejdet med børn, er blevet øget. 

I vores ældste børnekirkegruppe har vi brugt 3dm’s materiale om ”kairos”. Om hvordan Helligånden kan møde os og minde os om Guds virkelighed midt i hverdagen. Vi har brugt tid hele efteråret på at dele oplevelser, billeder og ord, som børnene har fået. Man kan blive overrasket over, hvor nemt børnene har ved at snakke om det !

Hos vores mellemste børn har vi - inspireret af Londonturen - fokus på, at lytte til Helligånden gennem bibelarbejde og bøn. Vi arbejder stadig med, hvordan det gøres bedst, da det ikke er nemt for alle børn i denne alder, at sidde stille for længe ad gangen. Det skal heller ikke være sådan, at man kun kan høre Helligånden når man er stille. Der afprøver vi andre kreative variationer. Helligånden kan møde børnene lige der, hvor de er. 

Hos de yngste børn taler vi om, at Gud kan tale til os og bruger (kort !) tid på stilhed. Hørte I noget ? Mærkede I noget ? De voksne får også mulighed for at dele. I fællesbønnen takker vi for de ord og billeder Gud har givet os. Vi tolker ikke på det, men gengiver og undres sammen med børnene (inspireret af Godly Play). 

Børnene tager imod det med det samme – ingen hindringer. Her kan vi lære af børnene ! 

Vi har fortsat fokus på, hvordan vi bedst skaber rum for en naturlig praksis og et naturligt møde mellem børn og Helligånden. Det handler om discipelskab på den lange bane. En kultur, som alle i menigheden deltager i. Naturlighed omkring Helligånden er en del af den discipelskabsopgave, vi har med vores børn.