Generalforsamling

Børne- og UngdomsOase inviterer til generalforsamling i Fredericia tirsdag d. 20. oktober kl. 14.00-15.00.

Billede fra BUOs generalforsamling i 2019

Generalforsamling d. 20. oktober 2020

Hjertelig velkommen til BUOs årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted d. 20. oktober 2020 kl. 14.00-15.00 på Fredericia Danhostel, Fredericia Vandrehjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. 

Program

Velkomst ved formand Jane Baumgartner.

Generalforsamlingen starter kl. 14.

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetæller
3. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Kristoffer Karkov, kasserer
5. Behandling af forslag
6. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ Kristoffer Karkov, kasserer
7. Valg

a) Valg til bestyrelsen
Jesper Fodgaard - opstiller
Daniel Borg Østerby - opstiller

b) Valg af suppleanter
Clemens Dommert - opstiller for 1 år

c) Valg af revisor
På valg er Jakob Ditlevsen, Deloitte - genopstiller

8. Eventuelt

Send dine forslag til formanden senest d. 6. oktober

Har du forslag til dagsordenen, kan du sende dem til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest tirsdag d. 6. oktober 2020 på formand@buo.dk 

Tilmeldingsfrist d. 11. oktober 2020

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 86543608 eller info@buo.dk

Dokumenter

Vedtægter for Børne- og UngdomsOase
Hent vedtægterne