Generalforsamling

Børne- og UngdomsOase inviterer til generalforsamling i Fredericia tirsdag d. 20. oktober kl. 14.00-15.00.

Billede fra BUOs generalforsamling i 2019

Generalforsamling d. 20. oktober 2020

Hjertelig velkommen til BUOs årlige generalforsamling.

Årets generalforsamling finder sted d. 20. oktober 2020 kl. 14.00-15.00 på Fredericia Danhostel, Fredericia Vandrehjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. 

Dagsorden

Generalforsamlingen starter kl. 14 og dagsordenen følger vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Jane Baumgartner-Nielsen, formand
  4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Lisbeth Baun
  5. Behandling af forslag
  6. Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ Kristoffer Karkov
  7. Valg (a: valg til bestyrelsen, b: valg af suppleanter, c: valg af revisor)
  8. Eventuelt

Send dine forslag til formanden senest d. 6. oktober

Har du forslag til dagsordenen, kan du sende dem til formand Jane Baumgartner-Nielsen senest tirsdag d. 6. oktober 2020 på formand@buo.dk 

Tilmeldingsfrist d. 11. oktober 2020.

Tilmeld dig her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 86543608 eller info@buo.dk

Dokumenter

Vedtægter for Børne- og UngdomsOase
Hent vedtægterne