iThemba Danmark

iThemba Danmark er en partner-organisation for den sydafrikanske organisation iThemba Projects og en del af Børne- og UngdomsOase.

Om Sweetwaters
Området har en af de højeste HIV/AIDS infektionsrater i verden (50% er smittet). Størstedelen af indbyggerne er under 29 år. De fleste børn bor ikke med deres forældre. De fleste børn færdiggør ikke skolen.

iThemba betyder håb og iThemba Danmark bærer som dansk partnerorganisation med på visionen og det store arbejde, som iThemba Projects udfører i det sydafrikanske samfund Sweetwaters, Mpumuza. Et arbejde, der netop er centreret omkring at bringe håb til særligt den opvoksende generation af børn og unge i Mpumuza.

I Mpumuza bor 50-60.000 sydafrikanere fra Zulu stammen, i hvad vi udfra danske forhold vil sammenligne med slumlignende skure og hytter. Samfundet er fattigt og bærer endnu på store udfordringer som levn fra dets apartheid-historie, hvilket betyder at forhold som høj dødelighed, sygdom (i særlig grad HIV/AIDS og tuberkulose), forældreløse børn, teenagegraviditeter, lavt uddannelsesniveau, arbejdsløshed, kriminalitet m.m. er en stor del af hverdagen i området.

Dette fastholder samfundet i en ond cirkel og giver meget vanskeligeforhold for udvikling.

Støt iThemba Danmark og hjælp os med at bringe håb til børn og unge i Sydafrika:

iThemba Danmarks mission

1) at støtte iThemba Projects’ udviklingsarbejde i Sweetwaters. iThemba Projects har et missionalt sigte og arbejder målrettet på at bedre uddannelses-, sundheds- og sociale forhold i lokalområdet.

2) at mobilisere unge og voksne i Danmark til internationalt, humanitært og missionalt engagement med særligt henblik på iThemba Projects’ virkefelt.