BUO-dag i Odense

Hermed indkaldes til Børne- og UngdomsOases generalforsamling og inspirationsdag lørdag d. 30. marts 2019 kl. 10-16.30 i Odense.

BUO-dag er den årlige generalforsamling for medlemmer, samt en dag med inspiration og fokus på BUO's vision - for alle interesserede i alle aldre.

Udover den traditionelle generalforsamling, holder børn og betweens deres egen seje generalforsamling. Og der er program for børn, unge og voksne hele dagen.

Vær med til at forme BUOs fokus de kommende år

BUO er på vej ind i en ny visionsperiode, og vi tager første spadestik til visionsprocessen sammen på BUO-dag. Kom og vær med til at sætte retning på drømmene sammen med os.

Se hele dagens program i bunden af siden.

Hvisk det videre

Da Jesus udsendte de 12 disciple, sendte han dem afsted med befaling om at prædike, at himmeriget er kommet nær. ”I har fået det for intet, giv det for intet” (Matt. 10, 8).

I dag – 2000 år senere – sender Jesus dig og mig ud på den samme opgave.

Under temaet ”Hvisk det videre” sætter BUO-dag fokus på, hvordan vi kan give troen på Jesus, bibelens fortællinger og et kristent livssyn videre.

Vi har inviteret fem flinke og indsigtsfulde mennesker, der vil dele erfaringer, viden og refleksioner fra deres eget liv. Sammen skal vi bl.a. undersøge hvordan vi giver troen videre i familien og hvordan vi fastholder bibelens gode idé med sex.

Beate Højlund: Tro om spisebordet

Der findes ikke noget sted, hvor troen formes så meget som i hjemmet. Men hvordan gør man det, der midt mellem bleer, fritidsinteresser, arbejde og hus? 

Beate Højlund har opdraget syv børn længe før ord som kvalitetstid og overskudsforældre kom på mode. Hun har ingen smarte teorier. Til gengæld har hun et helhjertet ønske om, at troen skal gives videre til næste generation. 

Beate Højlund er 93 år gammel, tidligere lærer og præstekone og forfatter til en del bøger, bl.a. "Bibelen, hver dag".

Jacob Munk: Sex - en langt bedre historie

Sex: Der er mange stærke følelser forbundet med det ord. For nogle giver det en klump i maven og en lyst til at styre samtalen væk hurtigst muligt. For andre vækker det en længsel efter at komme i kontakt med dette vigtige aspekt af livet. Som unge mangler vi alt for ofte et rum til at tale om sex og udforske Guds ide med sex.

Mange har en oplevelse af, at deres kristne tro er et stort "nej" til sex. Jacob vil tale om, at Bibelen har en langt bedre historie at fortælle om sex. En historie der sætter os fri for skam og formår at tilfredsstille vores dybeste seksuelle behov - og det på en måde, som vilde byture og uforpligtende sex aldrig vil kunne. Og så er der tilmed gode grunde til den, som du stolt kan præsentere for dine venner, der ikke deler din kristne tro.

Jacob Munk er 25 år gammel, studerer teologi på Menighedsfakultet i Aarhus og ansat som projektmedarbejder hos AdamogEva.dk 

Merete Dalsgaard: Familielaboratoriet

Den største indflydelse på barnets identitetsudvikling og trosliv sker via forældrene. Derfor vil BUOs nye familiearbejde ‘Familielaboratoriet' vejlede og inspirere til gode rammer for familiens liv og tro. 

I efteråret 2018 interviewede jeg 42 forældre om deres oplevelse og behov i forhold til at give troen videre til deres børn. Det er der kommet spændende resultater ud af, som bliver omdrejningspunkt for oplæg og samtale på dette seminar.

Merete er projektleder for BUOs familiearbejde.

Mette og Peter Højvig: Giver vi skærmen videre?

Længes du også efter at give Gud videre til dine børn? Oplever du, at det mere er skærmen, børnene bliver fyldt af?

Mette og Peter vil komme med observationer fra deres eget familieliv og med perspektiver på, hvad vi giver videre, hvordan vi gør det og hvem, der gør det.

Dagens program

10.00  Drop in - Kaffe og brød
10.30  Velkomst, fælles for alle aldre

11.40  Visionsproces
12.00  Frokost 
13.00  Aldersopdelt program

13.45  Kaffepause
14.00  Seminarer

15.00  Kaffe og kage
15.30  Familiemøde - Hanne Dalsgaard m. band leder lovsang og Christoffer Højlund taler 
16.30  Tak for i dag 

Dagsorden for generalforsamling

1)    Valg af dirigent og referent
2)    Valg af stemmetæller
3)    Aflæggelse af årsberetning til godkendelse v/ Henrik Kildahl, formand
4)    Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Jesper Winberg
5)    Behandling af forslag

6)    Forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse v/ Jesper Winberg
7)    Valg

       a)    Valg til bestyrelsen
              Henrik Kildahl - genopstiller
              Jane Baumgartner-Nielsen - genopstiller  

       b)    Valg af suppleanter
              Madeleine Toft - genopstiller

       c)    Valg af revisor
              På valg er Jakob Ditlevsen, Deloitte – genopstiller

8) Eventuelt 

Tid og sted

BUO-dag begynder lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00 i Betania, Ryttergade 3, 5000 Odense C.

Forslag til generalforsamlingen

Husk at sende dine forslag til dagsordenen til formand Henrik Kildahl senest lørdag den 16. marts på formand@buo.dk

Vigtige dokumenter