Bibelen taler til og former de unge i Silkeborg Oasekirke

I Silkeborg Oasekirke samles en gruppe af gennemsnitligt 20 unge, for sammen at dykke dybt ned i Bibelens skrifter og lade den tale til og forme dem.

Privatfoto

Erfaringer fra Silkeborg

I sommeren 2014 blev Søren Lorenzen ansat som ungdomsmedarbejder i Silkeborg Oasekirke og det første han gjorde var at samle menighedens unge mellem 17 og 23 år til gennemgang af bibeltekster vers for vers. 

Hvad gør I?

Det er meget organisk og konceptløst, udover at vi mødes hver onsdag kl. 19.30. Jeg har forberedt mig inden og har gennemgået et kapitel i enten GT eller NT ud fra grundteksten. Så lader vi teksten tale til os og forme os, ikke med et tema som tilgang til teksten, men med de temaer teksten præsenterer.

Hvad fik dig til at starte med det?

Det at læse Bibelen vers for vers og forstå det i dens egen kontekst, åbnede en helt ny verden for mig selv. Den oplevelse vil jeg gerne give videre.

Jeg er motiveret af Nehemias´ bog kapitel 8 vers 1-12, hvor der bliver læst gammeltestamentlige skrifter op for folket, mens en gruppe levitter løber rundt og forklarer de fremmødte betydningen af det der læses. Det er hvad jeg gerne vil med de unge her – læse skriften og hjælpe til, at den åbner sig for dem.

Neh. 8, 7-8

v7  Levitterne [] forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. v8  De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst.

Hvorfor virker det?

Fordi Bibelen faktisk er interessant. Man skal selv være passioneret for at studere Bibelen. Det smitter og er nødvendigt for at blive ved med at forberede sig. Jeg bruger selv ca. 4 timer på at forberede mig til det ene kapitel vi gennemgår, ved at læse grundskriften på hebræisk og kommentarer til den.

Så har jeg allieret mig med Rebekka Balle og Sarah Rostved som også er med hver onsdag og støtter op om processen med at lade teksten tale til os.